MAGNET

Qetë dhe afër.

Volume të thjeshta që marrin jetë nga ballkone dhe veranda.
Pozicionuar në perëndim të Tiranës, pranë kryqëzimit të 21-Dhjetorit.

MAGNET 1

Dyqane

Dorado 1111   |  
Njësi Shërbimi
  |  
53.30m 2

SUPER OKAZION: 
95.000 €
49.000 €

Eridanus 118   |  
Njësi Shërbimi
  |  
58.00m 2

SUPER OKAZION: 
87.000 €
50.000 €

Lyra 1012   |  
Njësi Shërbimi
  |  
63.80m 2

SUPER OKAZION: 
105.000 €
96.000 €

Dorado 1105   |  
Njësi Shërbimi
  |  
65.10m 2

SUPER OKAZION: 
107.000 €
98.000 €

Aries 105   |  
Njësi Shërbimi
  |  
69.10m 2

SUPER OKAZION: 
103.650 €
75.000 €

Dorado 1112   |  
Njësi Shërbimi
  |  
73.40m 2

SUPER OKAZION: 
137.000 €
111.000 €

Orion 201   |  
Njësi Shërbimi
  |  
74.40m 2

SUPER OKAZION: 
120.000 €
112.000 €

Depo

Helix 1031   |  
Depo
  |  
5.40m 2

SUPER OKAZION: 
10.850 €
4.000 €

Aries 1033   |  
Depo
  |  
6.50m 2

SUPER OKAZION: 
7.850 €
4.000 €

Ara 101   |  
Depo
  |  
6.70m 2

SUPER OKAZION: 
10.850 €
4.000 €

Cassiopeia 10015   |  
Depo
  |  
6.90m 2

SUPER OKAZION: 
10.850 €
4.000 €

Cassiopeia 20020   |  
Depo
  |  
7.20m 2

SUPER OKAZION: 
7.850 €
4.000 €

Perseus 30016   |  
Depo
  |  
7.70m 2

SUPER OKAZION: 
7.850 €
4.000 €

Antlia 1025   |  
Depo
  |  
7.70m 2

SUPER OKAZION: 
7.850 €
4.000 €

Auriga 152   |  
Depo
  |  
7.70m 2

SUPER OKAZION: 
7.850 €
4.000 €

Vendparkim

Homeplan 5119   |  
Vend Parkim
  |  
27.50m 2

SUPER OKAZION: 
18.450 €
10.000 €

Homeplan 2120   |  
Vend Parkim
  |  
36.90m 2

SUPER OKAZION: 
18.450 €
11.000 €

Homeplan 6105   |  
Vend Parkim
  |  
36.90m 2

SUPER OKAZION: 
17.600 €
9.000 €

EF 148   |  
Vend Parkim
  |  
54.50m 2

SUPER OKAZION: 
27.250 €
24.000 €

Kërko njësinë tënde!

X

Çmimet

Apartamente nga:
1000 Euro/m2

Dyqane nga:
800 Euro/m2

Garazhe nga:
450 Euro/m2