EF 103

4,000 €
Depo
Magnet I
Kati:
-1
8.7m2
Depo me sipërfaqe 8.7 m2. Ndrodhet në katin e parë nëntokë i cili ka ndricim dhe ajërim natyral. Ambjenti ka sipërfaqe shumë të përshtatshmë për te përmbushur nevojat për depozitimin e sendeve të ndryshme të familjes.