Parkimi 10008

Parkimi 10008
37,000 €
Type:
Parkim
Entrance:
Ursa 1
Floor:
-1
Surface:
62.1m2

 

Apartamente të tjera në kat