Eridanus 1026

6,000 €
Depo
Magnet I
Kati:
-1
16.4m2
Depo me sipërfaqe të përgjithshme 16.4 m2. Ndrodhet në katin e parë nëntokë i cili ka ndricim dhe ajërim natyral. Ambjenti ka sipërfaqe shumë të përshtatshmë për të përmbushur nevojat për depozitimin e sendeve të ndryshme të familjes.