Homeplan 1107

4,000 €
Depo
Magnet I
Kati:
-1
10.7m2
Depo me sipërfaqe 10.7 m2. Ndrodhet në katin e parë nëntokë i cili ka ndricim dhe ajërim natyral. Ambjenti ka formë drejtkëndore dhe sipërfaqe shumë të përshtatshmë për te përmbushur nevojat për depozitimin e sendeve të ndryshme të familjes.