Homeplan 1125

8,500 €
Depo
Magnet I
Kati:
-1
24.5m2
Depo me sipërfaqe 24.5 m2. Ndrodhet në katin e parë nëntokë i cili ka ndricim dhe ajërim natyral. Ambjenti ka formë drejtkëndore dhe sipërfaqe shumë të përshtatshmë për te përmbushur nevojat për depozitimin e sendeve të ndryshme të familjes.