Homeplan 2101

77,000 €
Depo
Magnet I
Kati:
-1
225.3m2
Depo me sipërfaqe 225.3 m2. Ndrodhet në katin e parë nëntokë i cili ka ndricim dhe ajërim natyral. Ambjenti ka sipërfaqe shumë të përshtatshmë për te përmbushur nevojat për depozitimin e sendeve të ndryshme të familjes.