Homeplan 6107

4,000 €
Depo
Magnet I
Kati:
-1
11.2m2
Depo me sipërfaqe 11.2 m2. Ndrodhet në katin e parë nëntokë i cili ka ndricim dhe ajërim natyral. Ambjenti ka sipërfaqe shumë të përshtatshmë për te përmbushur nevojat për depozitimin e sendeve të ndryshme të familjes.