H/Z nëntokë

Delta-Terraxx ofron përdorim universal, siguri maksimale për muret e podrumit nga presioni hidrostatik i ujit dhe ujit artesian.

 

 

Kërko njësinë tënde!