H/Z tarrace

Kontakt e di se tarracat e sheshta kërkojnë një trajtim të posaçëm për të realizuar izolimin e tyre sipas formës së pjerrët të çative, ndaj zgjedh me kujdes detajet e izolimit dhe tregon vëmendje maksimale në aplikim. Të gjitha produktet për termoizolim dhe hidroizolim të tarracave, përzgjidhen sipas standardeve të certifikuara, për të garantuar cilësi dhe jetëgjatësi.

 

 

Kërko njësinë tënde!