H/Z tualete

Një ndër problemet më të mëdha që kanë shtëpitë, është pikërisht kondensimi i lagështisë në hapësirën e tualetit. Për këtë, është menduar hidroizolimi me shtresat e veshjeve të ndryshme që e bllokojnë këtë shqetësim.

 

 

Kërko njësinë tënde!