Depo 10172

46,000 €
Depo
Ursa 1
Kati:
-1
90.4m2
Me një projekt unik në garazhe dhe me përvojë në projektimin dhe menaxhimin e tyre, Kontakt sjell cilësinë e ambienteve ndihmëse për banim. Orientimi i drejtë nëpërmjet sinjalistikës, ajrimi natyral i hapësirës, cilësia e realizimit dhe siguria që mundësohet, janë bindja për investimin tuaj.