Depo 10001

Depo 10001
52,000 €
Type:
Storehouse
Entrance:
Ursa 1
Floor:
-1
Surface:
90.2m2
Apartamente të tjera në kat